تورها
20 90 88 22 - 021 , 40 36 57 22 - 021 ثبت نام ارتباط با ما تبلیغات

تور اروپا

تور اوکراین زمستان 95

تور اوکراین زمستان 95

پرواز - اکراین ۷ شب و ۸ روز تور اوکراین با پرواز اوکراین ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۸۳ ۰ ۱۰ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور بلغارستان ( وارنا + صوفیا ) نوروز 96

تور بلغارستان ( وارنا + صوفیا ) نوروز 96

پرواز - قشم ایر ۷ شب و ۸ روز تور بلغارستان ( وارنا + صوفیا ) با پرواز قشم ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۷۵ ۰ ۲۰ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۷ شب و ۸ روز تور فرانسه ( پاریس ) با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۳۳۴ ۱ ۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان + ۱,۲۹۰ یورو مشاهده
تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۷ شب و ۸ روز تور فرانسه ( پاریس ) با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۱۶۵ ۱ ۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان + ۱,۴۹۰ یورو مشاهده
تور اسپانیا ( مادرید + مالاگا + بارسلونا ) نوروز 96

تور اسپانیا ( مادرید + مالاگا + بارسلونا ) نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۰ شب و ۱۱ روز تور اسپانیا ( مادرید + مالاگا + بارسلونا ) با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی نیلوفرانه گشت آسمان تلفن: 26421977
۲۰۳ ۱ ۲۲ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۳۰۰ یورو مشاهده
تور اسپانیا نوروز 96

تور اسپانیا نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۸ شب و ۹ روز تور ترکیبی اسپانیا با پرواز آلیتالیا نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۹۹ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۱,۹۹۰ یورو مشاهده
تور اسپانیا + فرانسه نوروز 96

تور اسپانیا + فرانسه نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۱ شب و ۱۲ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی نیلوفرانه گشت آسمان تلفن: 26421977
۱۶۸ ۱ ۲۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۹۵۰ یورو مشاهده
تور فرانسه + ایتالیا نوروز 96

تور فرانسه + ایتالیا نوروز 96

پرواز - ترکیش ۸ شب و ۹ روز تور فرانسه + ایتالیا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۹۷ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۰۹۰ یورو مشاهده
تور فرانسه ( پاریس )  نوروز 96

تور فرانسه ( پاریس ) نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۱۱ شب و ۱۲ روز تور فرانسه ( پاریس ) با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۷۸ ۱ ۱۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۲۹۰ یورو مشاهده
تور ایتالیا نوروز 96

تور ایتالیا نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۷ شب و ۸ روز تور ترکیبی ایتالیا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی پارسیان مهر گشت تلفن: 88849975-76
۱۲۴ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲,۱۹۰ یورو مشاهده
تور فرانسه + بلژیک + هلند نوروز 96

تور فرانسه + بلژیک + هلند نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۷۰ ۰ ۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۹۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۴۹۰ یورو مشاهده
تور ایتالیا نوروز 96

تور ایتالیا نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی ایتالیا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۸۹ ۲ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۴۹۰ یورو مشاهده
تور رم + فلورانس + ونیز + میلان نوروز 96

تور رم + فلورانس + ونیز + میلان نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی ایتالیا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۵۶ ۰ ۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۴۹۰ یورو مشاهده
تور رم + فلورانس + ونیز + میلان نوروز 96

تور رم + فلورانس + ونیز + میلان نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی ایتالیا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۵۲ ۰ ۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۴۹۰ یورو مشاهده
تور ایتالیا + سوئیس + فرانسه نوروز 96

تور ایتالیا + سوئیس + فرانسه نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۱۰ شب و ۱۱ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۶۷ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۵۹۰ یورو مشاهده
تور فرانسه + اسپانیا نوروز 96

تور فرانسه + اسپانیا نوروز 96

پرواز - ترکیش ۱۰ شب و ۱۱ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۶۶ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۵۹۰ یورو مشاهده
تور فرانسه + ایتالیا نوروز 96

تور فرانسه + ایتالیا نوروز 96

پرواز - ترکیش ۸ شب و ۹ روز تور فرانسه + ایتالیا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۳۷ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۵۹۰ یورو مشاهده
تور ایتالیا + فرانسه نوروز 96

تور ایتالیا + فرانسه نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۲ شب و ۱۳ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۶۱ ۱ ۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۵۹۰ یورو مشاهده
تور ایتالیا + اتریش + مجارستان نوروز 96

تور ایتالیا + اتریش + مجارستان نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۸ شب و ۹ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی پارسیان مهر گشت تلفن: 88849975-76
۸۳ ۱ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان + ۲,۶۹۰ یورو مشاهده
تور فرانسه + سوئیس + ایتالیا  نوروز 96

تور فرانسه + سوئیس + ایتالیا نوروز 96

پرواز - ماهان ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۱۱۹ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور ترکیبی اسپانیا نوروز 96

تور ترکیبی اسپانیا نوروز 96

پرواز - ترکیش ۱۲ شب و ۱۳ روز تور ترکیبی اسپانیا با پرواز ترکیش نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۶۵ ۱ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۷۹۰ یورو مشاهده
تور ایتالیا + اسپانیا + فرانسه نوروز 96

تور ایتالیا + اسپانیا + فرانسه نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی پارسیان مهر گشت تلفن: 88849975-76
۷۹ ۰ ۱۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان + ۲,۶۹۰ یورو مشاهده
تور اسپانیا + پرتغال نوروز 96

تور اسپانیا + پرتغال نوروز 96

پرواز - ترکیش ۱۲ شب و ۱۳ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۶۲ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۸۹۰ یورو مشاهده
تور ایتالیا + آلمان + هلند نوروز 96

تور ایتالیا + آلمان + هلند نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی پارسیان مهر گشت تلفن: 88849975-76
۶۵ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان + ۲,۷۹۰ یورو مشاهده
تور ایتالیا + اسپانیا + هلند نوروز 96

تور ایتالیا + اسپانیا + هلند نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۹ شب و ۱۰ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی پارسیان مهر گشت تلفن: 88849975-76
۴۹ ۰ ۱۲ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۴,۱۰۰,۰۰۰ تومان + ۲,۷۹۰ یورو مشاهده
تور ترکیبی اروپا نوروز 96

تور ترکیبی اروپا نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۱۵ شب و ۱۶ روز تور ترکیبی اروپا ( تور ایتالیا + اسلونی + مجارستان + چک + اتریش ) با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۳۹ ۱ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۲,۹۹۰ یورو مشاهده
تور فرانسه + بلژیک + هلند + آلمان نوروز 96

تور فرانسه + بلژیک + هلند + آلمان نوروز 96

پرواز - ایران ایر ۱۳ شب و ۱۴ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ایران ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۳۹ ۰ ۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۱۹۰ یورو مشاهده
تور ایتالیا + اسپانیا نوروز 96

تور ایتالیا + اسپانیا نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۲ شب و ۱۳ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۶۲ ۱ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۱۹۰ یورو مشاهده
تور فرانسه + اسپانیا + ایتالیا نوروز 96

تور فرانسه + اسپانیا + ایتالیا نوروز 96

پرواز - آلیتالیا ۱۳ شب و ۱۴ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز آلیتالیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۴۶ ۰ ۱۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۱۹۰ یورو مشاهده
تور فرانسه + اسپانیا + اتریش نوروز 96

تور فرانسه + اسپانیا + اتریش نوروز 96

پرواز - ترکیش ۱۳ شب و ۱۴ روز تور ترکیبی اروپا با پرواز ترکیش ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۴۳ ۰ ۸ روز و ۳ ساعت و ۵۱ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۶۹۰,۰۰۰ تومان + ۳,۱۹۰ یورو مشاهده
ثبت نام در خبرنامه

در خبرنامه کافه گردش عضو شوید

کافه گردش شما را از بهترین پیشنهادهای تور ، هتل ، بلیط ، رستوران و تفریحات با خبر می کند