تورها
20 90 88 22 - 021 , 40 36 57 22 - 021 ثبت نام ارتباط با ما تبلیغات

تور دبی

دبی، پرجمعیت‌ترین شهر امارات متحده‌ی عربی است. ریشه‌ی نام این شهر پارسی است و در اصل دو پی بوده است به معنای دو بنیاد که به بنیاد شهر در دو سوی خور اشاره دارد. بلندترین برج جهان بزرگترین آکواریوم جهان و گرانترین هتل جهان را می‌توانید در دبی ببینید. شهر دبی اولین شهر در خاورمیانه است که توانست حق برگذاری اکسپو (سومین رویداد مهم دنیا پس از جام جهانی و المپیک) را به دست آورد. دبی در سال 2012 به عنوان بیست و دومین شهر گران جهان و گران‌قیمت‌ترین شهر خاورمیانه معرفی شد. درامد اصلی دبی از گردشگری است و نفت تنها 6% از بودجه‌ی امارات را پوشش می‌دهد. گردشگری مبتنی بر خرید در کنار اماکن تاریخی و جذاب دیگر ارز آوری فراوانی برای این کشور دارد.
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - قشم ایر ۳ شب و ۴ روز تور دبی با پرواز قشم ایر ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۲۳۳ ۱ ۱۵ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - ایر عربیا ۳ شب و ۴ روز تور دبی با پرواز ایرعربیا ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۱۳۷ ۲ ۱۵ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - قشم ایر ۳ شب و ۴ روز تور دبی با پرواز قشم ایر ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی سفیران سیر آذر تلفن: 22222483
۸۰ ۱ ۱۵ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - ایران ایر ۳ شب و ۴ روز تور دبی با پرواز ایران ایر ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۳۳۷ ۴ ۱۴ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۱۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - ایر عربیا ۳ شب و ۴ روز تور دبی با پرواز ایرعربیا ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی برفراز گشت مهر تلفن: 02122900427
۳۷۴ ۰ ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۱۸۵,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - ماهان ۳ شب و ۴ روز تور دبی با پرواز ماهان ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۷۰ ۱ ۱۵ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۲۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - ایران ایر ۳ شب و ۴ روز تور دبی با پرواز ایران ایر ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۳۶ ۱ ۱۵ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۲۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - قشم ایر ۵ شب و ۶ روز تور دبی با قشم ایر ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۱۰۲ ۰ ۱۴ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - ماهان ۴ شب و ۵ روز تور دبی با پرواز امارات زمستان 95
آژانس مسافرتی امیرکبیر سیر تلفن: 22140240
۱۶۸ ۰ ۲۰ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۳۱۵,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - ماهان ۵ شب و ۶ روز تور دبی با پرواز ماهان ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۷۷ ۰ ۲۵ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی زمستان 95

تور دبی زمستان 95

پرواز - امارات ۴ شب و ۵ روز تور دبی ویژه فستیوال خرید با پرواز امارات زمستان 95
آژانس مسافرتی امیرکبیر سیر تلفن: 22140240
۱۵۶ ۰ ۱۷ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۵۸۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - قشم ایر ۴ شب و ۵ روز تور دبی با پرواز قشم ایر ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۴۲۸ ۱ ۲۹ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۹۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - ایر عربیا ۵ شب و ۶ روز تور دبی با پرواز ایرعربیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی شوکا پرواز پارسه تلفن: 02188390131
۳۵۴ ۱ ۱۸ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - ایر عربیا ۵ شب و ۶ روز تور دبی با پرواز ایرعربیا ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی نیلوفرانه گشت آسمان تلفن: 26421977
۱۷۱ ۱ ۳۰ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۰۹۹,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - ماهان ۵ شب و ۶ روز تور دبی با پرواز ایران ایر و ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی شوکا پرواز پارسه تلفن: 02188390131
۱۶۷ ۰ ۲۵ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۶۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - ماهان ۵ شب و ۶ روز تور دبی با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۱۳۷ ۱ ۳۱ روز و ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۶۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - ماهان ۵ شب و ۶ روز تور دبی با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی برفراز گشت مهر تلفن: 02122900427
۱۶۵ ۱ ۱۸ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - ماهان ۵ شب و ۶ روز تور دبی با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی روژانو تلفن: 88305930
۱۶۱ ۱ ۲۶ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - ماهان ۵ شب و ۶ روز تور دبی با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی سفیران سیر آذر تلفن: 22222483
۱۴ ۰ ۱۳ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۷۶۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - ماهان ۵ شب و ۶ روز تور دبی با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی ریما گشت تلفن: 88172182
۱۸۲ ۰ ۳۸ روز و ۲ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۷۷۹,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - ماهان ۳ شب و ۴ روز تور دبی با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی آسوده خیال آریانا تلفن: 22221009
۱۰۳ ۰ ۲۹ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی نوروز 96

تور دبی نوروز 96

پرواز - امارات ۶ شب و ۷ روز تور دبی با پرواز امارات ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی امیرکبیر سیر تلفن: 22140240
۵۲ ۰ ۳۰ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۳,۱۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده
تور دبی + راس الخیمه نوروز 96

تور دبی + راس الخیمه نوروز 96

پرواز - ماهان ۵ شب و ۶ روز تور ترکیبی دبی با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی امیرکبیر سیر تلفن: 22140240
۱۴۷ ۱ ۲۹ روز و ۳ ساعت و ۴۶ دقیقه
پرداخت شما: ۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده
ثبت نام در خبرنامه

در خبرنامه کافه گردش عضو شوید

کافه گردش شما را از بهترین پیشنهادهای تور ، هتل ، بلیط ، رستوران و تفریحات با خبر می کند