تورها
20 90 88 22 - 021 , 40 36 57 22 - 021 ثبت نام ارتباط با ما تبلیغات

تور پاتایا

بازدید سالانه 5/5 میلیون نفر از شهر پاتایا خود بیانگر اهمیت توریستی این شهر زیبای تایلند است. شهر ساحلی کوچکی در جنوب شرقی بانکوک با سواحل زیبا و رویایی. می‌گویند اولین گردشگران پاتایا چند سرباز امریکایی بودند که در ساحل پاتایا خانه کرایه کرده بودند. کم‌کم این شهر به مرکزی برای استراحت و تفریح سربازان امریکایی تبدیل شد تا اینکه در دهه‌ی 60 همزمان با رشد صنعت توریسم پاتایا به یکی از مشهورترین مناطق گردشگری تایلند تبدیل شد. اگرچه اکثر هتل‌ها در پاتایا امکانات تفریحی برای کودکان هم دارند اما ممکن است پاتایا برای اقامت خانوادگی به همراه کودکان زیاد مناسب نباشد.
تور تایلند ( پاتایا ) 9 بهمن 95

تور تایلند ( پاتایا ) 9 بهمن 95

پرواز - عمان ایر ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز عمان ایر ویژه 9 بهمن 95
آژانس مسافرتی الفبای سفر پارسیان تلفن: 02144017200 / 0214935 خط ویژه
۱۳۱ ۰ ۴ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) 25 بهمن 95

تور تایلند ( پاتایا ) 25 بهمن 95

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه 25 بهمن 95
آژانس مسافرتی فراز سیر آپادانا تلفن: 88665380
۳۴ ۰ ۱۷ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۸۴۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) نوروز 96

تور تایلند ( پاتایا ) نوروز 96

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی برفراز گشت مهر تلفن: 22900427-021
۲۵ ۰ ۴۹ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) نوروز 96

تور تایلند ( پاتایا ) نوروز 96

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی برفراز گشت مهر تلفن: 22900427-021
۱۷ ۰ ۴۱۰ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

پرواز - عمان ایر ۸ شب و ۹ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز عمان ایر ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۲۹ ۰ ۴۲ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) بهمن 95

تور تایلند ( پاتایا ) بهمن 95

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه بهمن 95
آژانس مسافرتی نیلوفرانه گشت آسمان تلفن: 26421977
۲۷ ۰ ۹ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۶۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) بهمن 95

تور تایلند ( پاتایا ) بهمن 95

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه بهمن 95
آژانس مسافرتی الماس نشان تلفن: 55423444 - 02125712
۴۷ ۰ ۲ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۷۳۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) نوروز 96

تور تایلند ( پاتایا ) نوروز 96

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی کوروش سیر هستی تلفن: 02188323488
۲۲ ۰ ۴۹ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

پرواز - ماهان ۱۳ شب و ۱۴ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی رها سیر پارس تلفن: 02144082883
۱۶۲ ۳ ۷ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۸۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور پاتایا زمستان 95

تور پاتایا زمستان 95

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور پاتایا با پرواز ماهان ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۱۶۲ ۴ ۶ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) نوروز 96

تور تایلند ( پاتایا ) نوروز 96

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه نوروز 96
آژانس مسافرتی کوروش سیر هستی تلفن: 02188323488
۲۸ ۰ ۴۹ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۴,۰۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) بهمن 95

تور تایلند ( پاتایا ) بهمن 95

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه بهمن 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۶۳ ۰ ۲۳ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

پرواز - ماهان ۸ شب و ۹ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی امیرکبیر سیر تلفن: 22140240
۳۸ ۰ ۳۸ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۰۵۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

پرواز - الاتحاد ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز الاتحاد ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۶۷ ۰ ۹ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) بهمن 95

تور تایلند ( پاتایا ) بهمن 95

پرواز - ماهان ۷ شب و ۸ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز ماهان ویژه بهمن 95
آژانس مسافرتی آبا پرواز تلفن: 02188140470
۵۴ ۰ ۱۹ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

تور تایلند ( پاتایا ) زمستان 95

پرواز - تای ایرویز ۶ شب و ۷ روز تور تایلند ( پاتایا ) با پرواز تای ایرویز ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی آبا پرواز تلفن: 02188140470
۲۲ ۰ ۲۱ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۱۴۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور پاتایا زمستان 95

تور پاتایا زمستان 95

پرواز - الاتحاد ۷ شب و ۸ روز تور پاتایا با پرواز الاتحاد ویژه زمستان 95
آژانس مسافرتی جاوید سیر تلفن: 02144255833
۴۳۵ ۴ ۲ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۱,۵۹۰,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
تور پاتایا زمستان 95

تور پاتایا زمستان 95

پرواز - تای ایرویز ۶ شب و ۷ روز تور پاتایا پرواز تای ایرویز زمستان 95 | با اقساط 3 الی 6 ماهه
آژانس مسافرتی برسام سیر تلفن: 44092948 ( 10 خط )
۱۰۴ ۱ ۴۸ روز و ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه
پرداخت شما: ۲,۰۹۵,۰۰۰ تومان مشاهده و خرید
ثبت نام در خبرنامه

در خبرنامه کافه گردش عضو شوید

کافه گردش شما را از بهترین پیشنهادهای تور ، هتل ، بلیط ، رستوران و تفریحات با خبر می کند